REVISTA AULES


Primer butlletí Aules

El 1996 les aules decideixen editar un butlletí de petit format amb col·laboracions d'alumnes, notícies de les Aules, comentaris de les Aules Itinerants.  Tot plegat acompanyat del programa d'activitats i conferències de les Aules.

El primer trimestre del curs 1997-98 es decideix que es faci una revista de mida normalitzada amb fotografies intercalades al text, amb 24 pàgines que inclouen el programa al mig de la revista, fàcilment extraible.

El Director de la butlletí i després de la Revista va ser el Dr. Manuel Guzman, amb le quan ja col·laboravem estretament. Quan el Dr. Guzman va morir, la Sra. Eulàlia Culell es va fer càrrec de la revista amb la col·laboració dels memebres de la redacció, que la van tirar endavant, intentant millorar-la amb la col·laboració de professorat i alumnes que trameten els seus treballs.

Revista especial pel 25 aniversari de les AUGG
En l'actualitat la revista es continua nodrint de la col·laboració docent i dels socis i la tasca de la direcció que fins al curs 2012-13 requeia en la Sra. Matilde Coll, ara recau en un consell de redacció amb múltiples col·laboradors, que consensuen el que es publica.

Actes d'Inauguració i cloenda de curs

www.flickr.com

Assemblea

www.flickr.com

25è Aniversari

www.flickr.com