09 de desembre 2008

Seminari d'anglès - Dra. Moya

La Dra. Ana Moya és l'actual professora del seminari d'anglès de les aules, després que l'anterior professora Sra. LLum Garcia, es jubilés.
La Dra Ana Moya és professora titular del Departament de Filologia Anglesa i Alemanya e la Universitat de Barcelona.
En aquest moments és Cap d’Estudis de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona. És especialista en literatura anglesa, i més concretament en dos àrees, la narrativa anglesa del segle XIX i els estudis d’adaptació cinematogràfica de la novel•la britànica, àrees en les quals ha impartit docència a la universitat en els darrers anys. Ha publicat extensivament en les àrees descrites.
Els alumnes dels tres nivells (elemental, mitjà i superior) estan força satisfets amb la nova professora i el nivell exigit. La majoria dels alumnes troben que és un curs força participatiu, dinàmic i que la professora és molt professional.

Actes d'Inauguració i cloenda de curs

www.flickr.com

Assemblea

www.flickr.com

25è Aniversari

www.flickr.com