25 d’agost 2008

Per als amants del bosc

Inventari de boscos madurs i singulars de Catalunya La Direcció General del Medi Natural ha impulsat l'elaboració del'Inventari de boscos madurs i singulars de Catalunya, per la qual cosa s'ha contractat el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). Aquest projecte, que s’inicia aquest any 2008 i finalitzarà l’any 2010, aportarà una valuosa informació georeferenciada al Sistema d’informació sobre el patrimoni natural. Un dels objectius és identificar els boscos que tenen una estructura que tendeix a la maduresa i que suposen un hàbitat específic de gran valor per a determinades espècies. Així, l’ Inventari esdevindrà una eina prioritària per a la conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural. La metodologia proposada es basa en un sistema de principis globals i d’indicadors adaptats localment, que requereix d’una alta participació. Per això us ofereix la possibilitat de participar. Si teniu coneixement d’algun bosc singular, podeu proposar-lo mitjançant les diverses eines que us facilitem i aquest serà analitzat per l’equip del projecte. L’objectiu de l’Inventari de boscos singulars de Catalunya és establir un catàleg de referència dels millors boscos a escala comarcal i de país, atenent als diversos usos i valors del bosc.

Actes d'Inauguració i cloenda de curs

www.flickr.com

Assemblea

www.flickr.com

25è Aniversari

www.flickr.com